Autor

Newsy

24.08.2016 Podróż służbowa przedsiębiorcy w kosztach podatkowych

Przedsiębiorca także może odbywać podróż służbową a wydatki z nią związane zaliczać w ciężar kosztów uzyskania przychodu. Musi... więcej »

24.08.2016 Niższa akcyza na samochody osobowe ale z podatkiem ekologicznym

Samochody o litrarzu co najmniej 2 000 cm3 mogą w przyszłości być objęte niższym podatkiem akcyzowym. Niemniej straty w tym zakresie ma... więcej »

24.08.2016 Sprzedaż samochodu nabytego w spadku z podatkiem dochodowym

Ustawodawca nakazuje opodatkować podatkiem dochodowym odpłatne zbycie rzeczy, jeżeli to nastąpi przed upływem 6 miesięcy licząc od końca... więcej »

23.08.2016 Korekta kosztów po otrzymaniu dotacji na zakup środka trwałego

Otrzymanie dotacji na zakup środka trwałego nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającemu opodatkowaniu. Kosztami nie mogą przy tym być... więcej »

23.08.2016 Różna forma opodatkowania spółki cywilnej i własnej firmy

Prowadzenie działalności na własne nazwisko oraz w formie spółki cywilnej jest rozliczane osobno. Dzięki temu może być też opodatkowane w... więcej »

23.08.2016 Układanie kostki brukowej na ryczałcie ewidencjonowanym

Usługi budowlane mogą być opodatkowane ryczałtem wg stawki 5,5%. Ustawodawca wyłączył tutaj jednakże realizację określonych inwestycji... więcej »

22.08.2016 Domki letniskowe: przyjęcie zaliczki gdy zawieszona działalność

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu domków letniskowych turystom, poza sezonem z reguły działalność taką... więcej »

22.08.2016 Agencja reklamowa nie pobiera podatku od nagrody

Wygrane w konkursach są opodatkowane. Ustawodawca nakazuje pobierać tutaj płatnikom co do zasady 10% podatek od wartości nagrody. Powstaje... więcej »

22.08.2016 Spóźniona zapłata podatku = odsetki podatkowe za zwłokę

Podatnik, który nie ureguluje na czas swojego zobowiązania podatkowego, zaległość musi opłacić razem z odsetkami za zwłokę. To samo tyczy... więcej »

22.08.2016 Odpłatny dział spadku to nie sprzedaż w podatku dochodowym

Odpłatne zbycie nieruchomości stanowi źródło przychodu w podatku dochodowym. Nie oznacza to jednak. Niewątpliwie czynnością odpłatną jest... więcej »

[ 1 ]
źródło: eGospodarka.pl