Autor

Newsy

07.05.2021 Zakup mieszkania do majątku odrębnego męża a ulga mieszkaniowa

Datą nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego przez każdego z małżonków (gdy ta zostaje włączona do majątku wspólnego... więcej »

07.05.2021 Zasady rozliczania VAT z duplikatu faktury

Duplikat faktury daje prawo do odliczenia z niej podatku VAT w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano duplikat bądź okresy następne pod... więcej »

06.05.2021 Problematyczny podatek od nieruchomości w przypadku budowli

Podatkowi od nieruchomości podlegają m.in. budowle wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej. Podstawę opodatkowania takiej budowli... więcej »

06.05.2021 Zryczałtowane formy opodatkowania prowadzonej firmy

Ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa - to formy opodatkowania, z których mogą skorzystać mniejsi przedsiębiorcy. Charakteryzują je... więcej »

06.05.2021 Zmiana roku podatkowego spółki z o.o.

Warunkami zmiany roku podatkowego spółki są: przyjęcie innego roku w statucie, umowie bądź innym dokumencie regulującym zasady ustrojowe... więcej »

05.05.2021 Instalacja fotowoltaiczna na cudzym domu bez ulgi termomodernizacyjnej

Instalacja fotowoltaiczna zamontowana na budynku mieszkalnym daje prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Ta jednak przysługuje... więcej »

05.05.2021 Nowa tarcza antykryzysowa: można składać wnioski o zwolnienie z ZUS

We wtorek, 4 maja 2021 r., zostały udostępnione nowe wnioski o nowe zwolnienie ze składek ZUS - tym razem za miesiące marzec i kwiecień 2021... więcej »

[ 1 ]
źródło: eGospodarka.pl